Borlänge Idrottsallians

 

ALLIANSAKTIVITET

 

Alliansen arranger och finasierat kost och AAS föreläsningar på följande skolor:

 2012-04-17 Kost   Maserskolan och Hagagymnasium

 2012-11-15 Kost   Erikslundsgymnasium

 2012-11-29 Kost   Erikslundsgymnasium

 2013-04-29 Kost   Gylleskolan

 2013-06-05 Kost   Soltorgsgymnasium

 2013-08-22 Kost   Maserskolan och Domnarvets skola

 2014-04-01 Kost   Gylleskola

 2014-11-24  Kost  Haga Gymnasium

 2014-11-26 Kost   Liu o Niu elever

 2015-09-08 AAS   Haga gymnasium

 2017-02-09 AAS   Erikslundsgymnasium

 2017-02-09 AAS   öppen kvällsföreläsning Erikslundsgymnasiet

 2017-04-06 Kost  Haga gymnasium Niu

 2017-11-29 Kost  Maserskolan