Borlänge Idrottsallians

 

Vaccinera klubben

Dopingen inom idrotten breder ut sig allt mer och vi bör ta till krafttag för att motverka spridningen av detta.

 

Vid Sisu,s frukostmöte i Maserhallen i mars 2011 föreläste Jimmy Birklin om doping och RF,s program

"Vaccinera klubben mot doping". Alla såväl ledare, tränare, funktionärer som idrottsaktiva

har en skyldighet att känna till och följa idrottens dopingregler.

 

Finns det aktiva och ledare som saknar grundkunskaperna om gällande dopingregler?

Är de medvetna om riskerna med kosttillskott?

Finns det någon risk att en aktiv, som blir sjuk, tar en dopingklassad medicin av misstag?

 

RF har arbetat fram ett program som man kallar "Vaccinera klubben mot doping" där man får en

större beredskap att hantera dopingfrågor och situationen om någon skulle visa sig vara dopad.

 

Borlänge Idrottsallians, har vid sitt senaste styrelsemöte 110523, beslutat följande:

 

Kultur och fritidsnämnden bör vid lämplig tidpunkt överväga att besluta om, att som en

förutsättning för kommunala bidrag, skall föreningen kunna uppvisa ett vaccinationsintyg från RF.

  

Föreningarna uppmanas att följa Riksidrottsförbundets s.k vaccinationsplan.

 

1. Alla i föreningens styrelse gör ett kunskapstest.

2. Man för en diskussion i föreningen om dopingfrågor med hjälp av en handledning.

3. Föreningen upprättar en handlingsplan om antidoping.

4. Beställer ett vaccinationsintyg från Riksidrottsförbundet.

 

Vart 3:e år skall handlingsplanen uppdateras och förnyas.

 

Kultur och Fritidsnämnden har vid sitt sammanträde 111011 beslutat följande:

 

att  rekommendera samtliga idrottsföreningar i kommunen att följa RF:s så kallade vaccianationsplan samt genomföra de aktiviteter som leder till ett erhållande av ett vaccinationsintyg mot doping.

 

att  inför budgetåret 2013 göra en översyn av de kriterier som ligger till grund för det årliga       föreningsbidraget.

 

/PeO Friberg

ordförande, Borlänge Idrottsallians