Borlänge Idrottsallians

Idrottskamrater

 

Här är brevet som skickats ut per e-post inför vårt årsmöte 27/3. Finns även 2 bilagor som vi vill att Ni fyller i och sänder tillbaka till oss. Dessa blanketter finns även under fliken "blanketter" för utskrift.

 

En blankett som vi kallar Rapport från……………….

Var vänlig, fyll i blanketten noggrant och returnera den till oss, skriv tydligt, namnteckningar kan ibland vara svåra att tyda. Fyll även i e-postadress till klubben om sådan finnes. Kommer inte denna rapport in, kan Ni heller inte bli invald i alliansstyrelsen nästa år och mister då den ev. ekonomiska utdelningen samt att Ni ej heller kan ansöka om stipendierna kommande år och/eller allianslyftet.

För 22:a året. Klubbarnas förslag till kommunens bästa, sammanställs och alliansrepresentanterna röstar fram årets vinnare på februarimötet. Se gärna på vår hemsida (fliken utmärkelser – kommunens bästa) vilka som har fått utmärkelsen tidigare år då man bara kan få den 1 gång.

 

2.   Stipendieansökan/Eldsjäl. Utnyttja Er möjlighet att vara med om och ansöka om alliansens stipendium. För att vara berättigad till stipendieutdelning måste föreningen varit aktiv medlem av alliansen d.v.s föreningen skall ha representerats av utsedd representant vid alliansens ordinarie styrelsemöten, minst 1 under kalenderåret 2022.

Har ni ansökt tidigare för en person men inte fått stipendiet, ansök då igen. Chanserna ökar för varje år som går, då man endast kan få stipendiet 1 gång/person. Klubben kan dock ansöka hur många gånger som helst. Dock endast 1 ansökan / person och år.

Stipendiet delas ut vid årsmötet 27:e mars –2023. De personer som föreslås till stipendiater utses av alliansens arbetsutskott (AU). Beslutet tas sedan på alliansens februarimöte av styrelsen.

 

Dessa handlingar finns även på vår hemsida under fliken blanketter.

 

Nyhet: Läs på vår hemsida www.borlange-idrottsallians.dinstudio.nu angående allianslyftet. Se under fliken – utmärkelser.

 

 

Stipendieansökningar måste vara Borlänge Idrottsallians tillhanda senast på styrelsemötet

13:e februari 2023. OBS Viktigt.

 

Rapporten måste lämnas/skickas in (vara tillhanda) senast 13 februari för att kommunens och klubbarnas bästa skall kunna hanteras. Vi pushar lite extra för utmärkelsen klubbens bästa. Passa på att nominera er kandidat.

 

Papperen skickas till  PeO Friberg

Hönsarvsgatan 12

784 75 Borlänge

 

alt: borlange-idrottsallians@hotmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juni 1935 bildades en interimstyrelse av representanter från Borlänge Cykelklubb, Boxningsklubben Masen, Domnarvets GoIF,IF Kamraterna och IK Brage. 1936 den 24 april på årsmötet antogs stadgarna för Borlänge - Domnarvets Idrottsallians. 1944 den 31mars på årsmötet ändrades namnet till Borlänge Idrottsallians (stadsbildningen)

1936 anslöts Borlänge Gymnastikklubb (då Domnarvets gymnastikklubb),1944 Forssa Bollklubb,1945 Borlänge Kanotklubb, BorlängeTennisklubb och Islingby IK,1946 Borlänge Simsällskap.

Där kan man säga att grunden lades till alliansens verksamhet, som firade

75 år under 2010. 

33 föreningar är anslutna till Borlänge Idrottsallians.

10 mars 2021 blev alliansen medlem i riksidrottsförbundet. RF-nr ALL 0024

Genom allianssamverkan kan ingående föreningar få stöd mot kommunen och myndigheter, även lättare söka stöd av varandra vid större evenemang.

Som medlem i alliansen har föreningen möjlighet att söka bidrag ur  ALLIANSLYFTET.

Varje förening kan årligen nominera sin förenings bästa idrottsutövare som av alliansen erhåller diplom och bronspins.

Ny förening som ansöker om medlemskap väljs in på årsmötet.

Förening som tidigare varit medlem beslutar styrelsen om återinträde.

 

 

      e-post skickas till borlange-idrottsallians@hotmail.com

 

         Bankgiro 253-1937      Swich 123 550 26 12