Borlänge Idrottsallians

  Allianslyftet         (Alliansens  Föreningsbidrag)

 

Årsmöte beslutar om storleken på allianslyftet för verksamhetsåret. AU bereder ansökningarna inför styrelsens beslut. Två gånger under verksamhetsåret (höst & vår) beslutar styrelsen om utdelning.

  • Förening som vid beslutstidpunkten har varti närvarande på de tre senaste av fyra löpande ordinarie styrelsemöterna, är bidragsberättigad.*
  • Bidraget skall vara till för kommande aktiviteter/projekt.
  • Ansökan skall vara skriftlig och kan lämnas in löpande under verksamhetsåret
  • Ansökan skall innehålla en beskrivning av bidragets syfte och ekonomi

Förening får skriftligt svar på styrelsens beslut. Bidragsbeslutet redovisas i protokoll med klubbnamn och motivering.

 

 

 

* rev. 2012-12-12