Borlänge Idrottsallians

 

 

Lotterikommittén 

 

Peo Friberg     010 - 486 32 47  Hönsarvsg 12   78475 Blg

Ulla Solfbergs

Gunnar Nilsson